Tagged fashion

Eko materiály a udržitelnost kůže: analýza

Eko materiály -co je to zač a kolik vůbec víme o jejich výrobě? Kolik toho vlastně víme ohledně těch materiálů, které by měly být šetrnější pro nás, naší přírodu i pro pracovníky, kteří nám z těchto látek vyrábí oblečení. Momentálně jsme schopni identifikovat tyto problémy v módním průmyslu: Nestandardní podmínky pracovníků, které vede k vykořisťování…

Eco fabrics and the sustainability of leather: an analysis

Eco fabrics – what are they and how are they made? How much do we truly know about these materials that claim to be better for us, the environment, and those who work with them to create our garments? We can identify a few problems currently faced in the clothing industry: Poor working conditions of…

Good Guys Don’t Wear Leather: The Sustainable Leather Shoe

When it comes to leather and sustainability, many of us are left confused and questioning what the best approach is in terms of less wasteful and healthier alternatives to current practices for both the planet and our own health. The issue of vegan leather production compared to the utilisation of real leather that would otherwise…

Good Guys Don’t Wear Leather: Udržitelná Kožená Obuv

Mnoho z nás miluje udržitelnost, ale také miluje nosit kůži. Mnoho z nás si také není jisto, zda je veganská kůže (a její syntetická výroba) totiž šetrnější než ta normální. Problém výroby veganské kůže ve srovnání s použití pravé kůže, která je důsledkem výroby masa a která by se jinak vyhodila, je dilema kterou vyluštíme…

Ukliď si prostor s kapslovým šatníkem

Pojem ‘kapslový šatník’ vznikl v 70. letech dvacátého století, aby popsal odlišný přístup k módě a nakupováni. Kapslový šatník je unikátní pro každého jednotlivce, ale však co mají společně je to že množství kusu oblečení ze kterého se skládá je minimální, obstojí výzvě měnících se trendu a je sezónně univerzální. Jak? Klíčem úspěchu je používat…

Declutter with a sustainable capsule wardrobe

The term ‘capsule wardrobe’ was coined in the 1970s, to describe a different approach to fashion and shopping. The capsule wardrobe is unique to each individual, however the common thread is that the amount of clothing it consists of is minimal, it stands the test of changing trends and is seasonally versatile. How? The key…

The end is just the beginning: Fashion Revolution Week 2020

The Fashion Revolution Week might be over yet their cause is more alive than ever. Let´s take this opportunity to rewind on their mission to transform and better the entire fashion industry. In previous posts, we have talked about the birth of Fashion Revolution and what are their main objectives. Today, let´s talk about what…

Swedish Stockings on their mission to change the industry

Linn Frisinger and Nadja Forsberg, the two founders of the iconic Swedish Stockings, have a clear vision- they want to to change the entire hosiery industry. Linn and Nadja argue that whole two billion on tights are being produced and wasted every single year. TWO BILLION. And those two billion also unfortunately make the textile…