2021: 5 good ecological intentions for Next Year!

The arrival of the New Year creates many expectations every time. To leave 2020 behind us for good, we have all already begun to think about good intentions for 2021. Every year we promise to do more sports, save money and maybe go on a diet. For 2021, we at Eco Fashion Labels have thought of some good sustainable intentions that will help us live in a better and greener World! … More 2021: 5 good ecological intentions for Next Year!

Zelený Pátek: šíření povědomí o udržitelnosti

Zelený nebo černý? To si kladem za otázku.  Černý pátek je americká tradice která se každoročně slaví vždy následující pátek po dni díkůvzdání. Jedná se o ne tak dávnou tradici spojenou s konzumním světem. Ve skutečnosti se nejedná o událost, ale o způsob, jak přilákat lidi, aby utratili více.  Vraťme se ale o krok zpět a … More Zelený Pátek: šíření povědomí o udržitelnosti

Green Friday: our awareness to spread sustainability!

Green or black? That is the question. Black Friday is an American traditional event, that is celebrated every year on the Friday following Thanksgiving Day. It is a recent tradition linked to the world of consumption. It is not a real event, actually it is a way to attract people to spend more. But let’s … More Green Friday: our awareness to spread sustainability!