From April, 2020

Ukliď si prostor s kapslovým šatníkem

Pojem ‘kapslový šatník’ vznikl v 70. letech dvacátého století, aby popsal odlišný přístup k módě a nakupováni. Kapslový šatník je unikátní pro každého jednotlivce, ale však co mají společně je to že množství kusu oblečení ze kterého se skládá je minimální, obstojí výzvě měnících se trendu a je sezónně univerzální. Jak? Klíčem úspěchu je používat…

Declutter with a sustainable capsule wardrobe

The term ‘capsule wardrobe’ was coined in the 1970s, to describe a different approach to fashion and shopping. The capsule wardrobe is unique to each individual, however the common thread is that the amount of clothing it consists of is minimal, it stands the test of changing trends and is seasonally versatile. How? The key…

Can Fashion Influencers be sustainable?

The marketing nature of the social media models is based on promoting products via well-followed and publicly known figures. Those that are currently being called influencers. Whereas in the past products were advertised via a celebrity or expert endorsement, those times are perhaps far behind us. The trend setters now are nor famous or successful…

Můžou módní influenceři prodávat udržitelnost?

Nynější marketingové modely využívající sociální sítě, jsou založeny na propagaci produktů prostřednictvím vysoce sledovaných a veřejně známých osobností. Takové veřejné osoby jsou v dnešní době známy pod pojmem “influenceři”.  Zatímco v minulosti byly produkty propagovány převážně prostřednictvím celebrit nebo expertů, dnes už je tomu jinak. Tvůrci trendů jsou totiž obyčejní lidé, kteří se proslavili v…

The end is just the beginning: Fashion Revolution Week 2020

The Fashion Revolution Week might be over yet their cause is more alive than ever. Let´s take this opportunity to rewind on their mission to transform and better the entire fashion industry. In previous posts, we have talked about the birth of Fashion Revolution and what are their main objectives. Today, let´s talk about what…

Koncem to znovu začíná: Týden Fashion Revolution 2020

Týden Fashion Revoluce je sice u konce, ale jejich cílevědomá vize změnit celý průmysl módy, je aktuálnější než kdy předtím. Pojďme si tímto koncem připomenout, za co vlastně tato organizace bojuje a proč je pro ně tak důležité módu změnit. V předešlém blogu jsme se bavili o z důvodu zrození Fashion Revoluce a také o jejich…

Swedish Stockings on their mission to change the industry

Linn Frisinger and Nadja Forsberg, the two founders of the iconic Swedish Stockings, have a clear vision- they want to to change the entire hosiery industry. Linn and Nadja argue that whole two billion on tights are being produced and wasted every single year. TWO BILLION. And those two billion also unfortunately make the textile…

Swedish Stockings a jejich mise změnit svět.

Linn Frisinger a Nadja Forserberg- dvě zakladatelky kultovních Swedish Stockings, mají jasnou vizi- chtějí přeměnit celý “punčochový” průmysl. Zakladatelky tvrdí, že se každý rok vyprodukuje kolem dvou miliard punčoch a silonek. DVĚ MILIARDY. Také díky těmto dvou nevěřícným miliardám se z tohoto průmyslu stal druhý největší znečisťovatel naší planety. Klasické silonky, které nosíme denně, jsou…

The one where Vivienne Westwood stars in “No Place Like Home”

It´s always inspiring to see how the front faces of the fashion industry are turning towards more ethical and sustainable practices in the process of fashion production. Vivienne Westwood is one of the best examples in this matter. As determined as she is, her fashion values are the same. They are sustainable, ethical and progressive.…